රේකී පුහුණුව

වැඩමුළුවකදී ශිෂ්‍යයන් සුව කෙරීමේ ප්‍රතිකාරයක යෙදෙමින්…

මෙය ඉතා පහසුවෙන් ඉගෙනීමටත් ප්‍රතිකාරය සඳහා යොදා ගැනීමටත් හැකි ක්‍රමයකි. මේ සඳහා සුදුසුකම් ලත් රේකී ගුරුවරයෙකු යටතේ පුහුණුව ලැබිය යුතුය. තාක්ෂණ ක්‍රමයක් මගින් ගුරුවරයා ගෝලයාගේ ශරීරයේ ඇති චක්‍ර සතරක් විවෘත කොට බලගතු කරයි. මේ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍යතා මත විවෘතවී ශක්තිය උර ගන්නා චක්‍ර ස්ථිරවම විවෘත කිරීම සිදුවේ. මෙය සිදු වූ සැනින් ශිෂ්‍යාට තව කෙනෙක් සුවපත් කිරීමේ හැකියාව ඇතිවන අතර, නිරන්තර අභ්‍යාසයෙන් එහි බලය වැඩි කර ගත හැක.

පුහුණු විමේ සැසි සති අන්ත වලදී පැවැත්වේ. ශිෂ්‍යන් අවම ලෙස පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම් සඳහා පුහුණුව සිදු කරයි. කණ්ඩායමක උපරිම වන්නේ දස දෙනෙකි.

පරපුර

  • ප්‍රාරම්භකයා – ආචාර්ය මිකාඕ උසුයි – ජපානය​ (උපත: 1864 අගොස්තු 15 – විපත​: 1926 මර්තු 9)
  • ආචාර්ය චුජිරෝ හයාශි (M.D.)– ජපානය​
  • පුජ්‍යය. ටකෙඋචි හිමි – ජපානය​
  • පුජ්‍යය. සෙයිජි ටකමොරි හිමි – ජපානය​
  • ආචාර්ය රංග ප්‍රේමරත්න​ – (Ph.D Hawaii) ඔස්ට්‍රෙලියාව​
  • විජයසේන ගන්ගොඩගේ – ශ්‍රි ලංකාව

ආචාර්ය රංග ප්‍රේමරත්න​ විසින් පවත්වගෙන යනු ලබන රේකී ජින් කෙයි ඩො ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය ඔස්ට්‍රෙලියාවේ සිඩ්නි නුවර පිහිටා ඇත​.

ආචාර්ය රංග ප්‍රේමරත්න​ ගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට මෙතැනින්
ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් රේකී ජින් කෙයි ඩො විශේෂඥයින් පිළිබඳව දැනගනීමට මෙතැනින්

මා පිළිබඳව…

විජයසේන ගංගොඩගේ

රේකි ජින් කෙයි ඩො විශේෂඥ
විශ්‍රාමලත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක
ශ්‍රි ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය – පළමු පන්තියමීළඟ රේකි පුහුණු පන්ති පැවැත්වීම

ජුනි මස දෙවෙනි සති අන්තය වන 13 සහ 14 දෙදින.

ජුලි මස දෙවෙනි සති අන්තය වන 11 සහ 12 දෙදින.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් 70කට අධික ප්‍රමාණයක් පළමු පෙළ හදාරා රේකී ශිල්පීන් ලෙස ප්‍රතිකාර කිරීමට එක්වී ඇත.

2005/12/19 දින ඩේලි න්ව්ස්(Daily News) හි පල වූ පුවත